Wat is Buurtbemiddeling?

Bemiddeling

De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zélf hun conflict oplossen.
Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onderling uit te komen.

Coaching

Naast de bemiddelingen biedt Buurtbemiddeling Olst-Wijhe ook coaching aan bij burenruzies waarbij één van de partijen niet wil of kan bemiddelen. Eén van de partijen kan op verzoek coaching ontvangen van een of twee gesprekken en de doelstelling is dan: hoe zelf om te gaan met de overlast.